Verispect: Vertrouwen door toezicht

Verispect is toezichthouder en handhaver voor diverse wetten. Daarnaast beschikt Verispect over een expertisecentrum gericht op beleidsontwikkeling en advies op diverse werkterreinen. 

Toezicht door Verispect

Ons toezicht op naleving van wetten en regelgevingen dient primair ter bescherming van de consument en om het bedrijfsleven tegen fraude en oneerlijke concurrentie te behoeden.

Verder lezen › verispect
Controle en toezicht uitbesteden

Als ervaren toezichthouder is Verispect u graag van dienst met het opzetten van een efficiënt toezichtsysteem en het uitvoeren van een toezichttaak.

Verder lezen › verispect
Koper OK toon je ID
Controle metaalhandel

Verispect handhaaft in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie de registratie- en legitimatieplicht van metaalhandelaren.

Verder lezen › verispect
Nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten

verispect
Verispect BV

T. 015 269 16 02
E. verispect@verispect.nl

bezoekadres
Thijsseweg 11
2629 JA Delft
routebeschrijving

postadres
postbus 654
2600 AR Delft

verispect